Spájame Bratislavčanov, ktorým záleží na budúcnosti ich mesta

Občianske združenie, ktoré predstavuje novú éru aktívnej činnosti obyvateľov Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Čomu sa venujeme?

Občianske druženie spája odborníkov, komunálnych politikov a nadšencov najmä v týchto oblastiach

Architektúra a stavebníctvo

Podporujeme kvalitné územné plánovanie, urbanizmus a zlepšovanie verejného priestranstva.

Ochrana životného prostredia

Zaleží nám na ochrane bratislavskej zelene v oblastiach ako Biskupické luhy, Lido a pod.

Ekonomika

Chceme, aby sa darilo turistickému ruchu a aby podnikanie v Bratislave malo čo najmenej prekážok.

Doprava

Veríme, že mestu pomôže iba kvalitný a rýchly nosný systém hromadnej dopravy a dobudovanie chýbajúcich dopravných tepien.

Kultúra a vzdelávanie

Mladí bratislavčania budú mať budúcnosť iba vtedy, ak sa im dostane kvalitné vzdelanie. Kultúra je dôležitá, pretože formuje hodnotu a identitu nášho mesta.

Bezpečnosť

V našom meste sa nechceme báť či na ulici, alebo mimo nej. Myslíme si, že je potrebné pomáhať našim starším spoluobčanom, aby sa nestali obeťami podvodníkov.

Boj proti korupcii

Chceme mesto transparentné, efektívne, v ktorom kamarátšeft a klientelizmus nebudú mať miesto. Každá firma a občan si zaslúži mať rovnaké podmienky vo férovej súťaži.

Komunálna politika

Podporujeme nové a mladé talenty, ktoré chcú naše mesto posúvať vpred z pozície poslanca alebo starostu.

“Pesimista vidí prekážky v každej príležitosti.

Optimista vidí príležitosť v každej prekážke

Winston Churchill

Sledujte nás na sociálnych sieťach